Wij zijn een inclusief creatief atelier waar personen met een licht tot matige  (verstandelijke ) beperking en of motorische of sensoriele beperking kunnen aan deelnemen. Deelnemers zijn ouder dan 14 jaar en hebben een zekere taakspanning en mate van zelfstandigheid. Ze zijn op zoek naar sociale contacten met leeftijdsgenoten en zijn graag (creatief ) bezig.

Ons streefdoel:

vraag gestuurd werken ( je doet bij ons de dingen die je leuk vindt en anders zoeken we een andere oplossing)

inclusief gericht (we proberen zo veel mogelijk met onze gemaakte dingen naar buiten te komen op marktjes enz… en proberen ons te integreren in de buurt)

Waar?

De uitvalsbasis is een ruimte / atelier dat wordt gehuurd in het kunstencentrum “Kaleidoscoop” in de Molenstraat  50, 2640 Mortsel  waar meerdere kunstenaars een ruimte huren. Op die manier is inclusie binnen de maatschappij en uitwisseling met andere mensen mogelijk.

Doelpubliek:

Jongeren met een lichte tot matige (verstandelijke) handicap vanaf 14 j

Schoolgaand of niet-schoolgaand.

Deze jongeren hebben een zekere taakspanning.

De jongeren vertonen sociaal aangepast gedrag en zijn in de mogelijkheid sociale interacties aan te gaan.

 Ze zijn op zoek naar een vriendengroep, waar ze graag hun vrije tijd mee willen doorbrengen.

Deze jongere / volwassenen  zijn graag (creatief) bezig en hebben zin voor initiatief.

Ze hebben graag contacten met de mensen uit de maatschappij.

Jongeren en volwassenen die graag mee nadenken over hun eigen toekomst.