Begeleidingscentrum De Vlinderkens is een kleinschalige organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg. 

Onze organisatie biedt verschillende hulpverleningsvormen (modules) aan.

In onze leefgroep is plaats voor 11 jongeren (jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar), 

we beschikken over 1 studio,

we begeleiden ook 13 gezinnen aan huis ( jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar) via een breedsporige contextbegeleiding.

en tenslotte begeleiden we jongeren (17 tot 21j) die wensen alleen te wonen.

Vanuit een netwerkversterkende visie, werken we preventief en laagdrempelig.

Dankzij giften van de GFFA hebben alle bedden van het begeleidingscentrum De Vlinderkens nieuwe matrassen, en kan de ongevangen jeugd beter tot rust komen…

Bijdragen?

Steun

Voor onze dagelijkse werking en voor de personeelskost worden wij gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn, dit is het verzelfstandigd Agentschap binnen het Vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezinsondersteuning.

Om onze jongeren iets extra te kunnen aanbieden (vakantiekampen, vrije tijdsactiviteiten,  aankoop spelmateriaal, aankoop fietsen, e.d.) of om een investeringsbeleid waar te kunnen maken (aankoop computermateriaal,  IT, multimedia, aankoop werkmateriaal, meubilair, verfraaiing leefgroep, e.d.) is een bijdrage of extra sponsoring steeds welkom.

Wij garanderen dat de giften besteedt worden aan die doelen waarvoor ze gegeven worden. Naast financiële steunkunnen we zeker ook materiële steun gebruiken. Alles wat nodig  is voor een “groot huishouden” en in goede staat is, is welkom. neem hiervoor contact op met onze medewerkers.

Vanaf 1/1/2015 kunnen we voor giften vanaf 40 Eur fiscale attesten uitschrijven. 

Vrijwilligers

Als zorgorganisatie zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die op vrijwillige basis een handje wensen toe te steken. Dit kan op alle domeinen die eigen zijn aan wat we doen en wie zijn. 

Enkele voorbeelden : 

– Steungezin / figuur tav een jongere en /of zijn gezin.

– Aanbieden van een officiële studentenjob. 

– Bijles geven. 

– Helpen bij klussen of tuinonderhoud. 

– Advies of informatie geven vanuit een eigen professionele deskundigheid

– Hulp bij IT. 

– Hulp bij onze bouw- en infrastructuurplannen

– Financiële en materiële hulp

– Hulp bij netwerkontwikkeling

– Verhuur van kamers, studio’s voor onze jongeren dien autonoom wonen

– …

Ook organisaties, bedrijven, vzw’s  die vanuit hun (maatschappelijke) opdracht een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling of optimalisering van onze organisatie willen we graag verwelkomen. 

Wij houden ons aan de wetgeving op vrijwilligerswerk (informatieplicht, verzekering, enz..) . Vrijwilligerswerk is onbezoldigd en voor persoonlijke engagementen vragen we steeds een uitreksel uit het strafregister.

Zichtrekening VZW Onze Thuis

BE51 2200 7916 4362