Als Multi functioneel centrum begeleiden wij binnen het niet rechtstreeks toegankelijke aanbod 100 kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. (modules: verblijf, mobiel, ambulant, dagopvang schoolaanvullend en schoolvervangend)

Binnen het rechtstreeks toegankelijke aanbod bieden we een laagdrempelige ambulante hulp aan waar je als jongere, jongvolwassene, volwassene terecht kan indien je ondersteuning wenst op verschillende domeinen in je leven (tot 35 jaar).

Bij vragen helpen we je graag verder. (03-647 06 55 of info@dennenhof.org)

https://www.dennenhof.org/index.htmlAlgemene informatie

Begeleidingscentrum Dennenhof is een vzw die een erkenning heeft vanuit het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) als multifunctioneel centrum. Wij bieden rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke hulp aan.

Inhoud voorop! Elk kind/ gebruiker heeft zijn eigen noden. Daarom gaat Begeleidinscentrum Dennenhof als erkend multifunctioneel centrum met de opvoedingsverantwoordelijken en met het kind/ de jongere/ gebruiker op zoek naar waarmee wij hen kunnen helpen. Zo krijgt elk hulpvrager zijn eigen hulpverleningstraject.

Binnen het niet rechtstreeks toegankelijke begeleiden wij 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. Als multifunctioneel centrum bieden wij volgende hulpverleningsmodules of combinaties hiervan aan: verblijf, dagopvang school aanvullend, dagopvang schoolvervangend, ambulante begeleiding (de cliënt komt naar het centrum, maar verblijft er niet) mobiele begeleiding (de hulpverlener gaat naar de cliënt). 90 plaatsen zijn gereserveerd voor schoolgaande kinderen en jongeren en 10 plaatsen zijn gereserveerd voor jongeren met een autisme spectrum stoornis die bij opname niet schoolgaande zijn. Voor de schoolgaanden maken we gebruik van alle omliggende scholen, wij hebben dus geen eigen school. Op die manier streven we er naar om kinderen en jongeren de opleiding aan te bieden die het beste past bij hun mogelijkheden. Voor de 10 niet schoolgaande jongeren bieden we een eigen schoolvervangende dagbesteding aan. We werken hierin samen met een plaatselijke school die onderwijs aan huis aanbiedt. We streven er naar om vanuit deze dagbesteding deze jongeren een zo maximaal mogelijk een zo normaal mogelijke schoolloopbaan te laten uitbouwen. Dit verloopt via het uitbouwen van deeltijdse schooltrajecten.

De verblijfplaatsen zijn verspreid over 9 locaties en bevinden zich in Berchem, ten noorden van Antwerpen en Nijlen. Met deze spreiding streven we een maximale integratie na in het gewone maatschappelijke leven en streven we het gevoel van kleinschaligheid na voor het kind en de jongere. Het kind of de jongere dient vanuit het indicatiestellingsteam van de toegangspoort integrale jeugdhulp de volgende vier hulpverleningsmodules toegewezen te krijgen:* verblijf* dagopvang schoolaanvullend* dagopvang schoolvervangend* ambulante/mobiele begeleiding

Het dient deze te ontvangen op basis van een diagnose op basis van DSM. De diagnose kan o.a. inhouden:* ADHD* autismespectrum stoornis* hechtingsproblematiek* oppositioneel – opstandige gedragsstoornis

Binnen ons rechtstreeks toegankelijke aanbod bieden we in hoofdzaak woonondersteuning aan voor jongvolwassenen tot volwassenen tot de leeftijd van 35 jaar. Rechtstreekse hulp is een beperkt aanbod in duur en frequentie. Je hoeft hiervoor nog geen aanvraag te hebben gedaan voor hulp bij VAPH. Een vermoeden van handicap is voldoende.