ORGANISATIE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG

“Leeuwenwelp biedt kinderen en hun ouders hulp en ondersteuning.”

Om gelijk welke reden op korte of lange termijn in de problematiek eigen aan hun situatie.

T(e)huis

In 1968 startten we het gezinsvervangend tehuis “Leeuwenwelp”. Eind 2007 zijn we overgeschakeld naar een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit gaf ons de mogelijkheid om kinderen en hun ouders om gelijk welke reden hulp en ondersteuning te bieden, op zowel korte als lange termijn.

Werking

Wij helpen het gezin door op een positieve manier aan de opvoeding te werken, en houden zoveel mogelijk rekening met de eigenheid en de mogelijkheden van het kind. Belangrijke waarden zoals vertrouwen en respect zijn belangrijk in de voortdurende samenwerking met de ouders.

Doel

Wij bieden hulpverlening aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar, met doorgroeimogelijkheden tot 18 jaar. Zij verblijven voor een korte of lange termijn bij ons. De samenstelling van de huidige leefgroep is medebepalend voor nieuwe opnamen.

Heb je wat tijd over en wil je je graag inzetten voor jongeren? 

Leeuwenwelp is momenteel op zoek naar vrijwilligers huiswerkbegeleiding. Als vrijwilliger maak je gedurende een schooljaar wekelijks een à twee uur tijd vrij om een(de) jongere(n) met zijn of haar (hun) huiswerk te begeleiden. De huiswerkbegeleiding vindt binnen de organisatie plaats.

In samenspraak met de ouders/ leefgroepbegeleiders probeer je een duurzame ondersteuning rond het werk voor school op te bouwen en de jongere(n) tijdens dit proces te versterken.
Je stelt jezelf steeds discreet en integer op, in een respectvolle relatie tot de jongere(n) die je begeleidt. Soms is er een kloof tussen de thuis- en schoolsituatie en vinden jongeren moeilijk aansluiting bij het onderwijssysteem. Onderwijs kan echter een hefboom betekenen om jongeren betere toekomstkansen te bieden. Leeuwenwelp wil alle kinderen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom vinden we het belangrijk om voldoende ondersteuning te bieden naar huiswerkbegeleiding aan onze maatschappelijke, kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar. 

Als vrijwilliger krijg je hulp en ondersteuning van onze leefgroepbegeleiders en de teamcoach.

Interesse? Neem contact op met Mirjam Francken (03 666 96 08 of mirjam.francken@leeuwenwelp.be)