Vzw Huize Eyckerheyde is van oorsprong erkend als nursingtehuis voor volwassenen met een motorische en ernstig tot diep mentale beperking. Hierin ligt nog steeds onze expertise. We hebben zes leefgroepen, steeds met 10 bewoners. Wij streven ernaar een tweede thuis te zijn voor hen en leven dan ook op het ritme van onze bewoners. Activiteiten worden opgebouwd naargelang de bewoner dit wenst. Ook zijn er momenten waar bewoners terecht kunnen bij kinesisten, logopedisten en ergotherapeuten. 

​Missie

Vzw Huize Eyckerheyde begeleidt volwassenen met een ernstige meervoudige beperking en personen met een niet aangeboren hersenletsel. De verbondenheid tussen zorgvrager en de mensen die hen begeleiden is de basis van ons ondersteuningsaanbod. Een relatie die bij uitstek bepaald wordt door waarden als aanvaarding, gelijkwaardigheid, inleving, respect en vertrouwen. Wij kiezen voor een professionele ondersteuning voor personen met deze beperkingen waarbij we de persoon als het geheel zien van zijn eigenheid, zijn netwerk en zijn plaats in de gemeenschap.

Visie

Wij bieden een tweede thuis voor personen met een beperking in de vorm van een leefgroepwerking. Dit bereiken we door een goede samenwerking met de familie, het persoonlijk netwerk en het professioneel netwerk van de persoon met een beperking.

Wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen in het zorglandschap en zijn, in samenspraak met externe partners in zorg, bereid mee na te denken over oplossingen voor personen met een beperking, vanuit onze expertise;
We gaan voor een open dialoog met alle betrokken partners om onze doelstellingen te bereiken.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kunnen rekenen op :

Een verzekering

Begeleiding en ondersteuning

Vrijwilligerswerk afgesteld op hun vraag, wensen en mogelijkheden

Unieke menselijke ervaring met onze bewoners


We maken een onderscheidt tussen vrijwilligers die wekelijks meedraaien in de dagbesteding en de projecten en de vrijwilligers die zich engageren om te helpen bij grotere activiteiten zoals de paaseitjes , het spaghettifeest…

Projecten waaraan de (week)vrijwilligers deelnemen :

Knutselen

Rolstoeldansen

Wandelen

Zwemmen

Strijken

Uitstappen begeleiden

Het is een constante zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Dit gebeurt via de media ( advertenties in Kerk en Leven, info Bornem,…), via de website van Huize Eyckerheyde, via onze folder,…

Wil jij ons komen helpen als vrijwilliger? Stuur dan snel een mailtje naar stef@eyckerheyde.be