Thuis in Berchem

Woonzorgcentrum Cleo ligt aan de Singel vlakbij het treinstation Antwerpen-Berchem. Het woonzorgcentrum biedt een warme en comfortabele vervangende thuis, gecombineerd met een uitgebreide zorg- en dienstverlening voor personen waarvoor zelfstandig wonen te moeilijk wordt of de thuis- en mantelzorg ontoereikend wordt.
Onze dienstverlening richt zich op zorgbehoevende bewoners en bewoners met dementie met het volste respect voor ieders privacy en rekening houdend met individuele noden en behoeften.

Daarnaast biedt Cleo ook mogelijkheden voor personen die overdag behoefte hebben aan verzorging, begeleiding, gezelschap en ontspanning door het aanbod van een dagverzorgingscentrum
Steeds staat een goed opgeleid team klaar om de bewoner met de beste en gepaste zorgen te omringen.

De GFFA steunt er de regelmatige bezoeken van clown Roberto. Hij benadert de residenten persoonlijk met humor en tederheid, en bezorgt hen en hun naasten een poosje vreugde en geluk.

Van Vaerenberghstraat 31

2600 Antwerpen